Kinesitherapeut (M/V) WZC Blijvelde - Kortemark

in Kortemark

De Hoeksteen is het overkoepelend orgaan van:
wzc Mater Amabilis (Wervik),
wzc Maria’s Rustoord (Dadizele),
wzc De Groene Verte (Merkem),
wzc Blijvelde (Kortemark),
wzc Cassiers (Houthulst),
wzc Ter Westroze (Westrozebeke),
wzc Ten Anker (Nieuwpoort)

Dienstenchequebedrijf Partoe

Kinderopvang Felix

http://www.de-hoeksteen.be/

Op zoek naar een Kinesitherapeut (M/V) WZC Blijvelde - Kortemark

 
Als kinesitherapeut sta je in voor de ontwikkeling en toepassing van het globaal kinesitherapeutisch beleid, geïntegreerd in de gehele werking van het woonzorgcentrum.
Je werkt onder rechtstreekse supervisie van de directeur zorg.

 • Je staat in voor de uitvoering van de kinesitherapeutische handelingen en aangepaste bewegingsactiviteiten voor bewoners individueel of in groep zodat de fysieke mogelijkheden in stand worden gehouden;
 • Je zorgt voor het opstellen en bijhouden van het kinesitherapeutisch dossier en de registratie van de prestatiekinesitherapie;
 • Je staat mee in voor de ontwikkeling, opvolging en evaluatie van het valpreventiebeleid, het hef- en tilbeleid, en het fixatie-arm beleid binnen de voorziening;
 • Je zorgt voor een effectieve informatiedoorstroming en regelmatig overleg;
 • Je bewaakt de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening;
 • Je staat in voor het toepassen van de beleidsvisies in het dagelijks handelen;

 

Wat wordt er van jou verwacht?

 • Je beschikt over de noodzakelijke kennis en vaardigheden om de functie uit te oefenen;
 • Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken;
 • Je hebt verantwoordelijkheidszin en kan organiseren;
 • Je bent sociaalvaardig, positief ingesteld, flexibel en stressbestendig;
 • Je hebt zin voor orde, netheid en stiptheid.
 • Je beschikt over een diploma in de kinesitherapie;

Wat bieden wij jou aan?

 • Een contract onbepaalde duur

 • Je werkt minstens 19u/week (combinatie met privépraktijk bespreekbaar)

 • Verloning conform sectorbarema’s

 • Extra legale voordelen zoals maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding

 • Een aangename werksfeer in een professionele én huiselijke omgeving 

Voor meer info omtrent jobinhoud; contacteer mevr. Petra Beuckelaere; petra.beuckelaere@blijvelde.be
 

Download bijlage(s)

Privacy beleid

Graag informeren wij u, in het kader van de GDPR-wetgeving, inzake de verwerking van uw gegevens in het kader van een sollicitatietraject bij onze onderneming. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en waarom. We geven u ook meer informatie over welke rechten u hebt.

 

1. Situering

KDV De Hoeksteen is een samenwerkingsverband van 8 vzw’s:

-        Vzw Blijvelde wzc te Kortemark

-        Vzw De Groene Verte woon en zorg te Merkem

-        Vzw Mater Amabilis wzc te Wervik

-        Vzw wzc Maria’s Rustoord te Dadizele

-        Vzw Godtsvelde te Kortemark

-        Vzw Cassiers wzc te Houthulst

 

KDV De Hoeksteen vertegenwoordigt bij deze alle vzw’s uit het samenwerkingsverband.

 

2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt (niet limitatief): 

-       Identificatiegegevens

-       Contactgegevens

-       Familiale gegevens

-       Gedragsgegevens en persoonlijke kenmerken

-       Opleidings- en beroepsgegevens

-       Gerechtelijke gegevens (Indien er een wettelijke verplichting is om een uittreksel uit het strafregister voor te leggen)

 

 

3. Voor welke doeleinden en met welke rechtsgrond worden de persoonsgegevens verwerkt?

Bovenstaande gegevens worden verwerkt met als doel het doorlopen van het sollicitatietraject. Met uw toestemming worden deze gegevens ook verwerkt voor een contactname voor eventueel toekomstige vacatures binnen onze organisatie (KDV De Hoeksteen).

 

Een reactie op onze vacature geldt als de actieve handeling waarbij u uw geïnformeerde, vrije, specifieke en ondubbelzinnige toestemming geeft voor de verwerking van uw gegevens. U kan deze toestemming altijd intrekken.

 

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om het sollicitatietraject te doorlopen en in aanmerking te komen om bij ons aangeworven te worden. U bent niet verplicht deze gegevens te verstrekken. Indien u de gevraagde persoonsgegevens niet zou verstrekken kan het sollicitatietraject niet worden doorlopen en komt u niet in aanmerking voor aanwerving.

 

 

4. Bewaartermijn

Uw gegevens worden bewaard na het einde van het sollicitatietraject. Op eenvoudig verzoek kunnen deze verwijderd worden.

 

 

5. Ontvangers en doorgifte

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden naast de verschillende vzw’s deel uitmakend van KDV De Hoeksteen.

 

 

6. Rechten met betrekking tot verwerking van de aan ons verstrekte persoonsgegevens

U heeft het recht om inzage te krijgen in de gegevens die wij over u verwerken. Hiervoor kunt u de algemeen directeurs (algdirectie@de-hoeksteen.be) of de functionaris voor gegevensbescherming (dpo@de-hoeksteen.be) contacteren. De 8 vzw’s van KDV De Hoeksteen houden hiertoe een register van verwerkingsactiviteiten bij (verplicht door GDPR art. 30 en op eenvoudig verzoek in te kijken). U heeft het recht om:

 • gegevens over u te (laten) verbeteren (rectificatie)

 • uw gegevens te (laten) wissen

 • de verwerking van uw gegevens te beperken

 • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens

 • uw gegevens op te vragen in een leesbaar bestand om zo deze gegevens over te dragen naar een andere instantie (recht op gegevensoverdraagbaarheid)

 

a.    Recht op intrekken toestemming

U heeft steeds het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in te trekken, indien de rechtmatigheid van de verwerking is gebaseerd op uw toestemming. De gegevens verwerkt in de periode waarin u uw toestemming heeft verleend, blijven rechtmatig verwerkt.

 

 

b.    Recht op indienen klachten bij toezichthoudende autoriteit

Als u het niet eens bent met de verwerking van uw gegevens, of u hebt inbreuken vastgesteld kan u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit:

 


Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

 +32 (0)2 274 48 00
 +32 (0)2 274 48 35
 contact@apd-gba.be

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact

 

Wil je meer weten over het privacybeleid van Jobtoolz Klik hier

Interview annuleren

Weet u zeker dat u dit interview wil annuleren?

Interview herplannen

Ben je zeker dat je dit interview wil herplannen?