Bij ons werken...

Het begint bij goesting!

Onze troeven

Extra's

Onze voorziening is steeds op zoek naar manieren om onze medewerker iets extra’s te geven. Daarom zijn we een samenwerking aangegaan met Benefits at work. Op dit platform kan je flink besparen dankzij leuke kortingen op mode, elektronica, dagjes uit en meer.

Verbonden

In onze organisatie staan we voor samenhorigheid. Het geheel is steeds meer dan de som van de delen. We zorgen ervoor dat je je hier helemaal thuis voelt. En zo kan je je een persoonlijke band opbouwen met collega’s en bewoners.

Waardering en respect

Als woonzorgcentrum bieden we een warme woon- en leefomgeving en kwaliteitsvolle zorg aan. Deze missie vertaalt zich in de slogan ‘met respect voor jou’ en komt tot uiting in volgende kernwaarden: bezieling, eigenwaardigheid, deskundig, verbonden, ondernemend. Dat vindt men terug in wat we doen, wat we zijn…

Collega's aan het woord

 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto

Ontdek onze uitdagende jobs💥

?
?
?
Ooh no!

Voor deze filter zijn geen openstaande vacatures gevonden
Pas je zoekcriteria aan.

Onze kernwaarden

Bezieling

Vanuit een christelijke levensvisie creëren we een warme woon- en leefomgeving.
Onze medewerkers werken vanuit een diepe innerlijke gedrevenheid en enthousiasme.
We dagen onze medewerkers uit om hun eigen talenten te benutten en zo het beste te geven van wat ze te bieden hebben.

Eigenwaardigheid

Eigenheid: we garanderen onze cliënten de eigen regie over hun eigen levensstijl.
Eigenwaarde: we verhogen de eigenwaarde van de cliënten door keuzevrijheid en respecteren deze keuze.
Waardigheid: ons handelen is gericht op maximale gezondheid, participatie en veiligheid van onze cliënten.

Deskundig

We handelen met kennis van zaken.
Echte professionaliteit vertrekt vanuit goesting.
We coachen onze mede-werkers tot competente mede-denkers.

Verbonden

In onze organisatie staan we voor samenhorigheid: het geheel is steeds meer dan de som van de delen.
Verbondenheid maakt ons steeds verantwoordelijk voor elkaar en voor ons handelen.

Ondernemend

Vanuit een dynamisch sociaal ondernemerschap en duurzame bedrijfsvoering spelen we in op het veranderend maatschappelijk beeld op zorgorganisaties.
We gaan spaarzaam om met de beschikbare middelen.
We werken daadkrachtig, innovatief en resultaatgericht.

Love your job 📸

 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto

Bij wie kan ik terecht?

  Algemeen

  Algemene vragen kunnen steeds gesteld worden via bovenstaande contactgegevens.

  Petra Beuckelaere

  Campusdirecteur WZC Blijvelde

  Contactpersoon voor vacatures in Blijvelde, Kortemark

  Leen Nys

  Campusdirecteur WZC Cassiers

  Contactpersoon voor vacatures in Cassiers, Houthulst

  Marleen Boulangier

  Campusdirecteur WZC Maria's Rustoord

  Contactpersoon voor vacatures in Maria's Rustoord, Dadizele

  Romina Castelein

  Campusdirecteur WZC De Groene Verte

  Contactpersoon voor vacatures in De Groene Verte, Merkem

  Hanne Dendauw

  Campusdirecteur Mater Amabilis Wervik

  Contactpersoon voor vacatures in Mater Amabilis Wervik

  Jelle Goderis

  Directeur Partoe

  Contactpersoon voor vacatures bij dienstenchequebedrijf Partoe

  Jelle Goderis

  Directeur kinderopvang Felix

  Contactpersoon voor vacatures bij kinderopvang Felix

Spring gerust even binnen ☕️

Met respect voor jou!

Privacy beleid

Graag informeren wij u, in het kader van de GDPR-wetgeving, inzake de verwerking van uw gegevens in het kader van een sollicitatietraject bij onze onderneming. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en waarom. We geven u ook meer informatie over welke rechten u hebt.

 

1. Situering

KDV De Hoeksteen is een samenwerkingsverband van 8 vzw’s:

-        Vzw Blijvelde wzc te Kortemark

-        Vzw De Groene Verte woon en zorg te Merkem

-        Vzw Mater Amabilis wzc te Wervik

-        Vzw wzc Maria’s Rustoord te Dadizele

-        Vzw Godtsvelde te Kortemark

-        Vzw Cassiers wzc te Houthulst

 

KDV De Hoeksteen vertegenwoordigt bij deze alle vzw’s uit het samenwerkingsverband.

 

2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt (niet limitatief): 

-       Identificatiegegevens

-       Contactgegevens

-       Familiale gegevens

-       Gedragsgegevens en persoonlijke kenmerken

-       Opleidings- en beroepsgegevens

-       Gerechtelijke gegevens (Indien er een wettelijke verplichting is om een uittreksel uit het strafregister voor te leggen)

 

 

3. Voor welke doeleinden en met welke rechtsgrond worden de persoonsgegevens verwerkt?

Bovenstaande gegevens worden verwerkt met als doel het doorlopen van het sollicitatietraject. Met uw toestemming worden deze gegevens ook verwerkt voor een contactname voor eventueel toekomstige vacatures binnen onze organisatie (KDV De Hoeksteen).

 

Een reactie op onze vacature geldt als de actieve handeling waarbij u uw geïnformeerde, vrije, specifieke en ondubbelzinnige toestemming geeft voor de verwerking van uw gegevens. U kan deze toestemming altijd intrekken.

 

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om het sollicitatietraject te doorlopen en in aanmerking te komen om bij ons aangeworven te worden. U bent niet verplicht deze gegevens te verstrekken. Indien u de gevraagde persoonsgegevens niet zou verstrekken kan het sollicitatietraject niet worden doorlopen en komt u niet in aanmerking voor aanwerving.

 

 

4. Bewaartermijn

Uw gegevens worden bewaard na het einde van het sollicitatietraject. Op eenvoudig verzoek kunnen deze verwijderd worden.

 

 

5. Ontvangers en doorgifte

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden naast de verschillende vzw’s deel uitmakend van KDV De Hoeksteen.

 

 

6. Rechten met betrekking tot verwerking van de aan ons verstrekte persoonsgegevens

U heeft het recht om inzage te krijgen in de gegevens die wij over u verwerken. Hiervoor kunt u de algemeen directeurs (algdirectie@de-hoeksteen.be) of de functionaris voor gegevensbescherming (dpo@de-hoeksteen.be) contacteren. De 8 vzw’s van KDV De Hoeksteen houden hiertoe een register van verwerkingsactiviteiten bij (verplicht door GDPR art. 30 en op eenvoudig verzoek in te kijken). U heeft het recht om:

 • gegevens over u te (laten) verbeteren (rectificatie)

 • uw gegevens te (laten) wissen

 • de verwerking van uw gegevens te beperken

 • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens

 • uw gegevens op te vragen in een leesbaar bestand om zo deze gegevens over te dragen naar een andere instantie (recht op gegevensoverdraagbaarheid)

 

a.    Recht op intrekken toestemming

U heeft steeds het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in te trekken, indien de rechtmatigheid van de verwerking is gebaseerd op uw toestemming. De gegevens verwerkt in de periode waarin u uw toestemming heeft verleend, blijven rechtmatig verwerkt.

 

 

b.    Recht op indienen klachten bij toezichthoudende autoriteit

Als u het niet eens bent met de verwerking van uw gegevens, of u hebt inbreuken vastgesteld kan u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit:

 


Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

 +32 (0)2 274 48 00
 +32 (0)2 274 48 35
 contact@apd-gba.be

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact

 

Wil je meer weten over het privacybeleid van Jobtoolz Klik hier

Interview annuleren

Weet u zeker dat u dit interview wil annuleren?

Interview herplannen

Ben je zeker dat je dit interview wil herplannen?