Verpleegkundige, vast contract, WZC Mater Amabilis

in Wervik

De Hoeksteen is het overkoepelend orgaan van 6 samenwerkende woonzorgcentra:
wzc Mater Amabilis (Wervik),
wzc Maria’s Rustoord (Dadizele),
wzc De Groene Verte (Merkem),
wzc Blijvelde (Kortemark),
wzc Cassiers (Houthulst),
wzv Ter Westroze (Westrozebeke)

http://www.de-hoeksteen.be/

Verpleegkundige

Je bent een verpleegkundige met een hart voor ouderen ?

Je bent een teamspeler?

Je bent sterk in het opnemen van je verantwoordelijkheid in al je verpleegkundige taken?

Je communiceert en rapporteert zorgvuldig?

Dan ben jij een geschikte kandidate.

Wat wordt er van jou verwacht?

Als Verpleegkundige sta je in voor een warme zorg ten aanzien van alle bewoners en een waaier aan verpleegkundige interventies en zorgen.

Je werkt onder rechtstreekse supervisie van een hoofdverpleegkundige en de directeur zorg.

- Je staat in voor de correcte uitvoering van verpleegtechnische handelingen/ woonzorg leefplan en informeert de bewoner.

- Je staat in voor de dagelijkse zorg van de  toegewezen bewoners met aandacht voor de lichamelijke, psychosociale en emotionele noden.

- Je staat in voor en bewaakt de volledigheid van het bewonersdossier zodat de continuïteit van zorg verzekerd is .

- Je staat in voor een efficiënte organisatie van de dienst bij afwezigheid van de leidinggevende.

- Je staat in voor het uitvoeren van huishoudelijke taken en neemt hiertoe initiatief.

Wat bieden wij jou aan?

- Jobtime 38u maar is bespreekbaar

- Verloning volgens IFIC

- Bij een contract van onbepaalde duur : hospitalisatieverzekering

- Maaltijdcheques

- Attentiebeleid eigen aan het wzc

Download bijlage(s)

Cookie beleid

Jobtoolz verzamelt anonieme gegevens voor het verbeteren van de gebruikerservaring. Lees hier het cookiebeleid van Jobtoolz.

Privacy beleid

Graag informeren wij u, in het kader van de GDPR-wetgeving, inzake de verwerking van uw gegevens in het kader van een sollicitatietraject bij onze onderneming. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en waarom. We geven u ook meer informatie over welke rechten u hebt.

 

1. Situering

KDV De Hoeksteen is een samenwerkingsverband van 8 vzw’s:

-        Vzw Blijvelde wzc te Kortemark

-        Vzw De Groene Verte woon en zorg te Merkem

-        Vzw Mater Amabilis wzc te Wervik

-        Vzw wzc Maria’s Rustoord te Dadizele

-        Vzw Godtsvelde te Kortemark

-        Vzw Cassiers wzc te Houthulst

 

KDV De Hoeksteen vertegenwoordigt bij deze alle vzw’s uit het samenwerkingsverband.

 

2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt (niet limitatief): 

-       Identificatiegegevens

-       Contactgegevens

-       Familiale gegevens

-       Gedragsgegevens en persoonlijke kenmerken

-       Opleidings- en beroepsgegevens

-       Gerechtelijke gegevens (Indien er een wettelijke verplichting is om een uittreksel uit het strafregister voor te leggen)

 

 

3. Voor welke doeleinden en met welke rechtsgrond worden de persoonsgegevens verwerkt?

Bovenstaande gegevens worden verwerkt met als doel het doorlopen van het sollicitatietraject. Met uw toestemming worden deze gegevens ook verwerkt voor een contactname voor eventueel toekomstige vacatures binnen onze organisatie (KDV De Hoeksteen).

 

Een reactie op onze vacature geldt als de actieve handeling waarbij u uw geïnformeerde, vrije, specifieke en ondubbelzinnige toestemming geeft voor de verwerking van uw gegevens. U kan deze toestemming altijd intrekken.

 

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om het sollicitatietraject te doorlopen en in aanmerking te komen om bij ons aangeworven te worden. U bent niet verplicht deze gegevens te verstrekken. Indien u de gevraagde persoonsgegevens niet zou verstrekken kan het sollicitatietraject niet worden doorlopen en komt u niet in aanmerking voor aanwerving.

 

 

4. Bewaartermijn

Uw gegevens worden bewaard na het einde van het sollicitatietraject. Op eenvoudig verzoek kunnen deze verwijderd worden.

 

 

5. Ontvangers en doorgifte

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden naast de verschillende vzw’s deel uitmakend van KDV De Hoeksteen.

 

 

6. Rechten met betrekking tot verwerking van de aan ons verstrekte persoonsgegevens

U heeft het recht om inzage te krijgen in de gegevens die wij over u verwerken. Hiervoor kunt u de algemeen directeurs (algdirectie@de-hoeksteen.be) of de functionaris voor gegevensbescherming (dpo@de-hoeksteen.be) contacteren. De 8 vzw’s van KDV De Hoeksteen houden hiertoe een register van verwerkingsactiviteiten bij (verplicht door GDPR art. 30 en op eenvoudig verzoek in te kijken). U heeft het recht om:

  • gegevens over u te (laten) verbeteren (rectificatie)

  • uw gegevens te (laten) wissen

  • de verwerking van uw gegevens te beperken

  • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens

  • uw gegevens op te vragen in een leesbaar bestand om zo deze gegevens over te dragen naar een andere instantie (recht op gegevensoverdraagbaarheid)

 

a.    Recht op intrekken toestemming

U heeft steeds het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in te trekken, indien de rechtmatigheid van de verwerking is gebaseerd op uw toestemming. De gegevens verwerkt in de periode waarin u uw toestemming heeft verleend, blijven rechtmatig verwerkt.

 

 

b.    Recht op indienen klachten bij toezichthoudende autoriteit

Als u het niet eens bent met de verwerking van uw gegevens, of u hebt inbreuken vastgesteld kan u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit:

 


Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

 +32 (0)2 274 48 00
 +32 (0)2 274 48 35
 contact@apd-gba.be

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact

 

Lees hier het volledige privacybeleid van Jobtoolz